FRÍTÍMASLYS - SLYSABÆTUR

Dastu heima og braust þig? Lentir þú í slysi á ferðalagi innan lands eða utan? Slasaðir þú þig við tómstundaiðkun, t.d. á göngu eða á hestbaki?

Tryggingar þínar, t.d. fjölskyldutrygging eða greiðslukortatrygging,  taka oft til slysa sem verða heima við, á ferðalögum og við aðrar aðstæður.

Bætur ráðast þá af prósentutölu læknisfræðilegrar örorku annars vegar og umsaminni fjárhæð fyrir hvert prósent hins vegar. Auk þess eru greiddir dagpeningar sé viðkomandi frá vinnu um nokkurn tíma. Nánari réttur þinn ræðst af vátryggingarskírteini og skilmálum tryggingar.

ALGENGAR SPURNINGAR

Skiptir máli að ég var í órétti?

Það er algengur misskilningur að menn eigi ekki rétt til bóta þar sem þeir hafi verið í órétti við árekstur eða í öðru umferðarslysi. Þetta skiptir hins vegar engu máli. Ölvun við akstur kann hins vegar að leiða til missis bótaréttar.